Czy bilet z przełożonego wydarzenia zachowuje ważność?