Jakie działania podejmowane są w miejscu w którym odbędzie się wydarzenie, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa Covid-19.