Na ile przed wydarzeniem mogę dokonać zmiany danych?