Czy w miejscu w którym ma odbyć się wydarzenie podejmowane są działania w celu ochrony przed wirusem?