Jak zmieni się sposób, w jaki dokonuję zakupu biletów, w związku z wprowadzeniem 3DS 2.0?